Over ons

Het Talentenhuis werd opgericht omdat de huidige aanpak van werken en leren, en de huidige strategieën in organisaties niet langer voldoen.

Er is dringend een andere aanpak nodig!

De eerste stenen van het Talentenhuis werden gelegd door Ilse Gauthier en Els Minner.

Ilse Gauthier

Ilse Gauthier ​heeft reeds jaren ervaring in het coachen van mensen binnen hun levens- en werkcontext en zet sterk in op positieve psychologie en het talentengedreven leven en werken.

Ilse is experte in het talentengedreven begeleiden van ​zowel individuen als organisaties binnen bedrijfscontexten en in het onderwijs. Zij begeleidt organisaties naar een talentgedreven cultuur opdat zij hun structuur kunnen afstemmen op het reeds aanwezige potentieel.

Binnen Het Talentenhuis is zij verantwoordelijk voor het begeleiden en opleiden van de Talentencoaches en inspireert zij als co-founder organisaties om te gaan voor een talentengedreven organisatiecultuur.

Enkele talenten van Ilse:

 • Zet mensen in hun kracht door te benoemen waar ze goed in zijn
 • Voelt wat de ander nog te leren heeft en stelt dan díe vragen opdat de persoon in kwestie zelf tot dat inzicht komt
 • Zet mensen een bril op zodat ze hun potentieel zien
 • Boort je energiebronnen aan die mede voor een draagvlak zorgen in je leven
 • Weet in elke situatie het positieve te belichten
 • Kan vlot talenten benoemen tot op actieniveau

Els Minner

Els Minner is oprichter van ‘Room without a roof’, overkoepelende organisatie voor ‘De Opleidingscoach’ en ‘Great@work’. Ze is medeoprichter van Het Talentenhuis.

Els gelooft heel sterk dat er in ieder van ons meer potentieel zit dan dat we willen/mogen/kunnen laten zien. Daarom hanteert ze graag die ‘andere aanpak’ in het coachen, begeleiden en ondersteunen van professionals, executives en docenten.

Els specialiseert zich in Learning & Development, in de brede zin van het woord, waarbij het inzetten op talenten de meest rendementsvolle hefboom voor persoonlijke ontwikkeling is.

Binnen Het Talentenhuis is zij verantwoordelijk voor het coachen en inspireren van individuen en  teams. Ze begeleidt bovendien bedrijfsleiders en CEO’s in het afstemmen van hun structuur en aanpak zodat een talentgedreven organisatiecultuur werkelijkheid kan worden.

Enkele talenten van Els:

 • Kan goed een context creëren opdat de andere vanuit een gevoel van vertrouwen zelf zijn eigen talentontwikkeling in beweging kan brengen of houden
 • Kan in de noden van de wereld rondom haar het juiste idee naar voren brengen wat die noden gaat invullen (weet bij elk probleem een oplossing te bedenken)

Door de complementariteit in talenten, bieden Ilse en Els een unieke aanpak op vlak van Talentgedreven leven en werken.

De Talentcoaches

Lies Crols

Met haar ruime achtergrond in loopbaan- en outplacementcoaching én haar sterke kennis van de arbeidsmarkt is Lies de ideale Talentencoach en trainer. Ze begeleidt zowel individuen als organisaties naar een talentgedreven manier van leven en werken.

Enkele talenten van Lies:

 • Voelt aan wanneer ze jou fysiek de ruimte moet geven die je nodig hebt zodat jij je welkom voelt en kan openstellen
 • Stelt die vragen waardoor een warme vertrouwensband ontstaat
 • Laat je connectie maken met je kracht door te benoemen waar je groeikansen liggen
 • Weet op het juiste moment te benoemen wat het team verbindt zodat de teamleden hun verbondenheid weer kracht bijzetten

Geert Cornelis

Geerts professionele voorgeschiedenis ligt hoofdzakelijk binnen de bewaking als leidinggevende.
Zijn troef is het centraal stellen van de medewerkers in alle authenticiteit, het geloof in hun potentieel en de goesting om hen te laten groeien en ontplooien.

Enkele talenten van Geert:

 • herkent (verscholen) potentieel in mensen en slaag erin om deze zichtbaar te maken door een actieve luisterhouding aan te nemen
  en een doorgedreven bevraging zonder blokkades uit de weg te gaan.
 • creëert de juiste context om vooropgestelde doelstellingen de meeste kans van slagen te geven.
 • Analyseert met een kritische blik om verbeteringen te kunnen aanbrengen.
 • Schept een sfeer van vertrouwen en veiligheid door zelf een open en kwetsbare houding aan te nemen.

Gerd De Busser

Gerd heeft jarenlange ervaring als HR professional: Een omgeving waarin coaching aan de orde van de dag was.
Haar aangeboren oprechte interesse voor de mens achter het individu zorgt ervoor dat ze gezien wordt als een vertrouwde gesprekspartner.

Enkele talenten van Gerd:

 • Benoemen wat intrinsiek aanwezig is en mensen stimuleren/enthousiasmeren om daar mee aan de slag te gaan en een volgende of nieuwe stap te nemen
 • Gaat op zoek naar mogelijkheden, vanuit een positieve mindset
 • Authentiek fungeren/handelen, unieke verhalen zijn leidend voor haar