Omdat een andere aanpak nodig is...

Het Talentenhuis

We zijn het er allemaal over eens: bedrijven zijn mee verantwoordelijk voor het welzijn van hun medewerkers. Medewerkers die zich in hun sas voelen op het werk, dragen bovendien bij tot het realiseren van de bedrijfsdoelstellingen.

De huidige realiteit waarin organisaties duurzaam willen blijven ondernemen, vraagt om wendbaarheid, inzetbaarheid, snelheid en innovatie.

Het Talentenhuis laat mensen vanuit een positieve drive leven en werken en zet in op de groei van organisaties door medewerkers hun talenten en ‘drive’ te laten (terug)vinden. Deze talenten-aanpak komt bovendien los van huidige organisatiestructuren, functies en takenpakketten.

 

Omdat een andere aanpak nodig is…

Door af te stappen van de standaard aanpak kunnen organisaties zich meer wendbaar opstellen en zijn medewerkers gelukkiger en veerkrachtiger. De huidige hiërarchische opbouw van organisaties, de huidige manier van leidinggeven, de huidige manier waarop ieder individu persoonlijk leiderschap (niet) opneemt dragen bij tot waar we vandaag staan:

  • 1 op de 10 werknemers heeft een reële burn-out (bron: Securex)
  • 1 op de 4 werknemers heeft spanningsklachten zoals negatieve emoties, fysieke en psychische gezondheidsklachten (bron: Securex)
  • Werkgevers die ontevreden zijn over het engagement van hun personeel

Inzetten op talenten is kiezen voor een succesvolle burn-out preventie en gedrevenheid bij medewerkers

Een andere aanpak is nodig in bedrijven, in het onderwijs en in de publieke sector om mensen te laten leven en werken vanuit passie, talenten en het gevoel dat ze groeipotentieel hebben.

Bekijk hier hoe we ook uw organisatie kunnen ondersteunen om een talentgedreven aanpak in realiteit te brengen.

 

Graag tot binnenkort!

Ilse Gauthier en Els Minner

Over ons…